Studiju kursa mērķis ir  padziļināt studentu zināšanas par biznesa un projektu vadības zinātņu jomu, šīs profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem, veicināt radošo domāšanu, plašāku skatījumu,, lai patstāvīgi spētu izstrādāt un veidot projekta vadību radošajās industrijās. Kursā studenti izmantos radošās domāšanas metodes, lai veidotu un izstrādātu radošas un praktiski pielietojamas projektu idejas, veidotu Biznesa Kanvas modeli, izvērtētu projektus. Kursa ietvaros studenti diskutēs par inovāciju lomu radošo industriju darbībā, pilnveidos biznesa ideju radīšanas metodes, kā arī analizēs jau esošo radošo industriju uzņēmumu darbību . Praktisko semināru laikā studenti analizēs atsevišķus biznesa gadījumus, dosies vizītēs uz kādu no radošo industriju uzņēmumiem, kur studentu uzdevums būs izpētīt kādu no  uzņēmumiem, detalizēti aprakstot tā biznesa modeli un novērtēšanu. Studentu gala darbā tiks prezentēta izstrādāta radošā projekta ideja.

Kursa-apraksta-forma-LV-magprogr.docKursa-apraksta-forma-LV-magprogr.doc