Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

Studiju kursa mērķis ir  padziļināt studentu zināšanas par biznesa un projektu vadības zinātņu jomu, šīs profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem, veicināt radošo domāšanu, plašāku skatījumu,, lai…