English for Communications and Public Relations

English for Communication and Public Relations Course objectives: ü  familiarise students with key expressions and terms in PR; ü  enhance reading comprehension of professional and academic texts; ü …
Course Image Atpūtas un tūrisma pieredzējuma dizains 2

Atpūtas un tūrisma pieredzējuma dizains 2

Atpūtas un tūrisma pieredzējuma dizains 2 ir viens no kursiem tematiskā modulī, kura mērķis ir iepazīstināt studējošos ar tūrisma pieredzējuma veidošanas pieejām, kā arī Latvijas stratēģisko tūrisma …

2023: Vides aizsardzība/Vides vadība un aizsardzība/ Tūrisms un vides aizsardzība

Šeit atrodama informācija par kursu:  Vides aizsardzība/Vides vadība un aizsardzība/ Tūrisms un vides aizsardzība Kursa mērķis: Kursa mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas vides un dabas aizsardzības po…