Šeit atrodama informācija par kursu:  Vides aizsardzība/Vides vadība un aizsardzība/ Tūrisms un vides aizsardzība

Kursa mērķis: Kursa mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas vides un dabas aizsardzības politikas veidošanu un tās īstenošanas gaitu, nozares tiesisko un institucionālo bāzi,  ekoloģijas pamatiem, cilvēka un vides daudzveidīgo mijiedarbību, Kursa galvenais uzdevums ir, pamatojoties uz praktiskiem piemēriem, radīt izpratni par videi draudzīgu principu integrāciju dažādu pasākumu organizācijā un vadībā. Kursa kontekstā ar terminu ‘’vide’’ tiek saprasta g.k. dabas vide. Kurss ir balstīts uz reāliem un praktiskiem piemēriem, iekļaujot tajā uzskatāmus fotoattēlus un videomateriālus.