Studiju kursa kompetenču pašnovērtējuma daļā tiek veikta kritisks doktorantam nepieciešamo kompetenču izvērtējums, balstoties uz dažādām pašnovērtējuma metodēm- kompetenču izvērtējuma aptaujām, komunikācijas spēju testiem, emocionālās inteliģences pašnovērtējuma. Kandidāts pēc pašnovērtējuma metožu veikšanas, veic padziļinātu savu kompetenču un spēju izvērtēšanu, koučinga sarunās ar pasniedzēju izveido savu personīgo laika un mērķa sasniegšanas grafiku un plānu, kā arī izvērtē dažādas, zinātniskajā darbā nepieciešamo kompetenču paaugstināšanas iespējas

Kompetencu_novertejums_Smitina__stu.docxKompetencu_novertejums_Smitina__stu.docx