Course Image Reģionālā ekonomika

Reģionālā ekonomika

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par to, kā pilnīgāk izmantot dabas un cilvēkresursus, sadarbojoties valstij, pašvaldībām, zinātniekiem un uzņēmējiem, lai lauki nezaudētu dzīvīgumu un lai tas …

Finanšu instrumenti

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par kapitāla tirgu un finanšu instrumentiem Latvijā. Kurss sniedz priekšstatu par kapitāla tirgus pieprasījumu un piedāvājumu-bankām, pensiju fondiem, investī…