Kvantitatīvās pētījumu metodes. A.Klepers. Akcents uz telpiskajām pētījumu metodēm.

Šis studiju kurss sniegs zināšanu kopumu par mūsdienu globālās pasaules ekonomikas izmaiņu faktoriem un iespējām izdarīt ilgtermiņa prognozes mainīgos nenoteiktības apstākļos un rast risinājuma modeļus kā šādos apstākļos vadīt uzņēmējdarbību.

Uznemejdarbibas_ekonomikas_tendences_LV_12_KP_24-01-2022.docxUznemejdarbibas_ekonomikas_tendences_LV_12_KP_24-01-2022.docx