Kursā "Bibliotēkas informācijas resursu izmantošana"  apkopoti ieteikumi un padomi.

Apkopota ViA vēsture periodikā sākot no 1995.gada.

Aptvertās tēmas ViA akadēmiskais personāls, ViA studenti, ViA Lapa, ViA ēkas, ViA studijas, pasākumi ViA, ViA bibliotēka.