Studiju kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu nodrošināt pienācīgo darba, vides un civilās aizsardzības noteikumu izpratni, saskaņā ar rekomendācijām, noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Kursa mērķis ir palielināt studentu izpratni par informācijas drošības riskiem organizācijās, kiberuzbrukumiem un to aizsardzības pasākumiem.