Mehatronika = mehānika + elektronika + informātika — Šis termins radies septiņdesmito gadu beigās Japānā un sastāv no diviem vārdiem: mehānika un elektronika.