Svarīgie datumi 2023. gadā

MT bakalaura darbi
Bakalaura darba tēmu pieteikumi līdz 2.12.2023.

Melnraksta iesūtīšana vadītājam - 17.04.2024.
Tīrraksta iesūtīšana vadītājam - 8.05.2024.

Visām akadēmiskām saistībām jābūt nokārtotām - 15.05.2024.

Bakalaura darbu iesniegšana fakultātē (moodle) - 29.05.2024.
Bakalaura darbu aizstāvēšana - 13.06.2024.