11.konference-praktiskais seminārs pedagogiem "VIDZEMES AUGSTSKOLA: SADARBĪBAS PARTNERIS IZGLĪTĪBĀ"

APAKŠTĒMA "IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJU INTEGRĒŠANA MĀCĪBU PROCESĀ"

2020.gada 23.oktobris

***

PRAKTISKO SEMINĀRU SESIJU VIDEO IERAKSTI

KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

***

Ievērībai: Konferences materiālos nav pieejams video ieraksts G.Krūmiņa un I.Putniņas vadītajam semināram "Jaunieši un zinātne - ko zinām par viņu attieksmēm un interesēm", jo diskusijā iegūtie dati tiks izmantoti pētniecībai, nodrošinot diskusijā iesaistīto dalībnieku konfidencialitāti. 

GASO MOODLE IEVADKURSS 2020. gada 29. jūnijā.