Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties un apgūt prasību inženierijas jomas specifiku societehnisku sistēmu darbības apraksta izstrādei. Kursa ietvaros studenti apgūst prasību inženierijas aspektus, metod…