No 2017.gada augusta Vidzemes Augstskola īsteno ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) projektu "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" (Nr.PMIF/7/2016/1/02). Projekta mērķis ir uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un  iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību. Šajā vietnē tiks ievietoti un projektā iesaistītajiem masu mediju pārstāvjiem būs piejami projekta ietvaros sagatavotie materiāli.