Projekts „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta Nr.  VPP-IZM-2018/1-0013) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, izstrādājot jaunas politikas pieejas un modelējot virzienus, kas veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības.

European Union Erasmus+ programme KA2 (cooperation for innovation and the exchange of good practices) strategic partnerships for higher education project “Simulation Games in Strategic Communication” (2018-1-LV01-KA203-046981).

Goal of project: Integration of simulation games in strategic communication studies for the development of future competences. The aim of the project is to create and test pedagogical innovations in strategic communication teaching in three Baltic universities through academic staff training, development of teaching aids, and development of a prototype of an interactive collaborative digital learning and teaching platform.

No 2017.gada augusta Vidzemes Augstskola īsteno ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) projektu "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" (Nr.PMIF/7/2016/1/02). Projekta mērķis ir uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un  iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību. Šajā vietnē tiks ievietoti un projektā iesaistītajiem masu mediju pārstāvjiem būs piejami projekta ietvaros sagatavotie materiāli.

Labdien, kolēģi!

Šeit tiks ievietota aktuālā informācija par projekta veicamajiem darbiem, laika grafiku, sanāksmēm.

Projekta vadītāja,

Agita