Kursu mērķis ir pilnveidot digitālās kompetences, lai sagatavotu docētājus zinātniskai pētniecībai digitālā laikmetā, un paaugstināt digitālās prasmes par 1 līmeni atbilstoši Europass pašnovērtējuma tabulai.