Studiju kursa novērtējuma anketas [no 2022.g.]

Studiju kursa novērtējuma anketas [no 2022.g.]

Nosūtīja Daina Ezertēva
Atbilžu skaits: 0

Labdien, Student!

Kvalitātes nodrošināšana ir nepārtraukts process, studiju īstenošanas laikā apzinot visus darbības posmus un iesaistītās puses. Studentu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu mums pilnveidot studiju kursa saturu un tā īstenošanas metodes. Lai sekmētu ViA studējošo novērtējuma saņemšanu par studiju kursa saturu un tā īstenošanas aspektiem, tādejādi sekmējot studiju programmas satura un kursu īstenošanas pilnveidi, sākot ar 2021./2022.akadēmiskā gada pavasara semestri, ViA studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana par katru studiju kursu tiek nodrošināta ViA Studiju informācijas sistēmā LAIS. Sekojot norādēm, studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana varētu aizņemt 5 – 10 minūtes: https://moodle.va.lv/course/view.php?id=738

Augsti novērtēsim arī komentārus par LAIS tehnisko risinājumu aptauju aizpildīšanai – lūdzu dodiet ziņu, ja Jums rodas priekšlikumi vai ir norāde uz kādu neprecizitāti.  Ja Jums rodas kādi papildu jautājami vai komentāri – droši rakstiet vai zvaniet!

Paldies par Jūsu veltīto laiku!

Ar cieņu, Studiju administrēšanas grupa

26182255; studijas@va.lv