Course Image Starpkultūru izpratne

Starpkultūru izpratne

Studiju kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par starpkultūru komunikācijas lomu ikdienā,  kultūrām un sub-kultūrām, to atšķirībām, kā arī pilnveidot izpratni par komunikācijas barjerām un veicināt t…

Testing and its automation tools

The course aim is to provide students knowledge about testing processes in software development to understand the practical implementation of testing using various testing methods and environments.

Professional Communication in Engineering Sciences

The goal of study course is to give theoretical and practical knowledge about professional interpersonal communications, ethics and etiquette in organizations, especially in IT field and projects. St…

Darba, vides un civilā aizsardzība

Studiju kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu nodrošināt pienācīgo darba, vides un civilās aizsardzības noteikumu izpratni, saskaņā ar rekomendācijām, noteikumiem un n…