Informācija par ViA rekvizītiem

Informācija par ViA rekvizītiem

Nosūtīja Daina Ezertēva
Atbilžu skaits: 0

Ņemot vērā grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, informējam, ka Vidzemes Augstskolas Valsts kases konts Nr. LV38TREL915013000000 vairs nebūs pieejams maksājumiem, kas nav saistīti ar valsts budžeta finansējumu.

Turpmākajiem maksājumiem, aicinām izmantot kādu no turpmāk noradītajiem komercbanku kontiem:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003

Banka: AS Luminor banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Papildu informācijai par studiju maksājumiem vai citiem finanšu jautājumiem,aicinām sazināties ar ViA finanšu un iepirkumu speciālisti Initu Sakni: inita.sakne@va.lv vai +371 26681800.